O co chodzi?

Inicjatywa „STOP Hałasowi od Autostrady” to ruch obywatelski zrzeszający mieszkańców Polski, sąsiadujących z istniejącymi lub realizowanymi obwodnicami, drogami ekspresowymi i autostradami, w projektach których nie przewidziano budowy wystarczających zabezpieczeń akustycznych przed hałasem komunikacyjnym. Celem ruchu jest przedłożenie na ręce Marszałka Sejmu RP projektu ustawy obywatelskiej wzmacniającego narzędzia ochrony przed hałasem. Przyjęcie ustawy przez Sejm RP doprowadzi do dostosowania dopuszczalnych norm hałasu w Polsce do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. To droga do budowy ekranów akustycznych w miejscach w których mieszkają ludzie i jest to konieczne dla ochrony ich zdrowia.
Głównym założeniem projektu ustawy jest oparcie dopuszczalnych norm hałasu w Polsce na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. WHO wydała wytyczne dla pory dziennej (GUIDELINES z 1999 roku) oraz nocnej (NIGHT NOISE GUIDELINES FOR EUROPE z 2009 roku). Normy dopuszczalnego hałasu w Polsce mocno odbiegają od tychże wytycznych WHO. Ponadto obywatelski projekt ustawy zakłada możliwość wykupu nieruchomości poza pasem drogowym, jeżeli ich wartość jest niższa niż koszt ochrony ich przed hałasem. Zgodnie z polskim prawem, ustawodawcze inicjatywy obywatelskie muszą zostać poparte 100 000 tysiącami podpisów. W tym celu konieczne jest dotarcie do tych rozproszonych po Polsce środowisk które zostaną narażone na hałas komunikacyjny, po dopuszczeniu do użytku nowych dróg bez ekranów akustycznych. Tym mieszkańcom powinno zależeć najbardziej na zebraniu wymaganej prawem ilości podpisów. Oczywiście w ramach solidarności społecznej, poprzeć inicjatywę może każdy dorosły obywatel RP bez względu na odległość zamieszkania od ruchliwej drogi.

Inicjatywa „STOP Hałasowi od Autostrady” nie jest protestem przeciwko budowie dróg w Polsce. Jest samozachowawczą akcją mającą na celu ochronę zdrowia własnego oraz Naszych dzieci przed szkodliwym działaniem hałasu komunikacyjnego. Zbyt długa ekspozycja na nadmierny hałas prowadzi do bezsenności, bóli głowy, rozdrażnienia, zaburzeń krążenia, chorób serca i krążenia oraz innych schorzeń wymienionych przez raport WHO.

Nie ma obaw co do tego, że obniżenie norm hałasu w Polsce, do poziomu wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, doprowadzi do budowy ekranów akustycznych w „pustych polach”. W 2015 roku ta kwestia została uregulowana przez tzw. „Ustawę antysmogową”, która jasno określiła że normy hałasu dotyczą tylko terenów faktycznie zagospodarowanych a nie przeznaczonych pod zabudowę. Prosimy wszystkie osoby które rozumieją co oznacza życie w ciągłym hałasie, o aktywne włączenie się w zbiórkę podpisów.

Nie czekaj! Pomóż sobie lub innym!

Poprzeć inicjatywę może każdy dorosły obywatel RP bez względu na odległość zamieszkania od ruchliwej drogi!

Jeżeli masz problem z hałasem komunikacyjnym to pomagając Nam pomożesz samemu sobie. Zaangażuj się w zbiórkę podpisów. Wydrukuj list przewodni dostępny TUTAJ oraz karty wzorów podpisów dostępne TUTAJ. Zbierz podpisy wszystkich dorosłych osób w rodzinie oraz wśród sąsiadów. Skoordynuj zbiórkę w Twojej okolicy i przekaż informację o akcji do pobliskich miejscowości dotkniętych problemem hałasu.

Zebrane podpisy wyślij na adres:
Stowarzyszenie „WiR - Kopernik”
Czarna 857
37-125 Czarna


Jeżeli każdy z Nas - mających problem z hałasem postąpi tak jak Ty i wyśle podpisy (nawet po 5-10 podpisów, im więcej tym lepiej), to wkrótce uzbieramy wymaganą pulę aby przedłożyć Naszą inicjatywę Marszałkowi Sejmu RP.

Telefony do Koordynatorów zbiórki:

505-543-446

lub

603-155-527

Prosimy o pomoc w dotarciu do osób narażonych na hałas komunikacyjny.
Potrzebujemy również pomocy w organizacji spotkań z mieszkańcami terenów przyległych do dróg niezabezpieczonych przed hałasem.
Nie pozostawaj bierny wobec problemu hałasu, odezwij się.
Proszę dzwonić lub użyć formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT.

Dziennik Akcji

Spis najważniejszych wydarzeń związanych z akcją STOP Hałasowi od Autostrady:

Nasze działania

Nasze najważniejsze działania dotyczące Akcji STOP Hałasowi od Autostrady:

img

Działania informacyjno-medialne

Spotkania z mieszkańcami, konferencja prasowa, własne pomiary hałasu, kontakt z innymi organizacjami zajmującymi się podobną problematyką, biuletyn opracowany i wydany przy współpracy z Nową Prawicą.

Zobacz konferencję naszego Stowarzyszenia i Nowej Prawicy inaugurującą Akcję Zobacz Biuletyn online
img

Projekt Ustawy i zbieranie podpisów

Opracowanie projektu ustawy wzmacniającej narzędzia ochrony przed hałasem i rozpoczęcie zbiórki podpisów do tej inicjatywy obywatelskiej.

Zobacz projekt ustawy Pobierz KARTĘ PODPISÓW
img

Marsz protestacyjny ulicami Rzeszowa

Planowany na 8 kwietnia 2017 r. przemarsz w akcie protestu przeciwko hałasowi od autostrady A4 (akcja organizowana wspólnie z Nową Prawicą).

Zobacz ulotkę dotyczącą marszu

Dokumenty i linki

Tekst projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony przed hałasem (.pdf w nowym oknie).

Karta podpisów dla wszystkich, którzy chcą udzielić poparcia projektowi ustawy (.pdf w nowym oknie).

Kalkulator hałasu

Interaktywny kalkulator hałasu (w jęz. angielskim, ale graficzny interfejs ułatwia jego użycie)

Deklaracja pełnego wsparcia naszej Akcji od Zarządu Głównego Ligi Walki z Hałasem, a także ich biuletyn opisujący aspekty prawne związane z nadmiernym hałasem w Polsce i Europie (.pdf w nowym oknie).

Fakty i mity o ochronie przed hałasem

Strona zawierająca kompleksowo opracowane materiały (.pdf) o hałasie komunikacyjnym.

Jak mierzy się hałas komunikacyjny?

Dla najbardziej dociekliwych - dokładne wytyczne GDDKiA dotyczące pomiarów hałasu.

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wiedzy WiR-Kopernik

Czarna 857

37-125 Czarna


tel. 603 155 527


e-mail: kontakt@wirkopernik.pl


NIP: 8151799436

KRS: 0000551699

REGON: 361198169


Darowizny prosimy wpłacać na rachunek:

33 2030 0045 1110 0000 0406 9340